call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

секторын байгууллагад мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн …

Нэг. "Улсын секторын байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Get Quote

үйлдвэрлэлийн дадлага 1

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС ... эсвэл ажил гүйлгээ нэмэх гэх мэт) 3. ... өөрөө хийж дадлагын бааз газрын үйл ажиллагааны болон бусад онцлогийг хэрхэн тусгаж танхимд үзсэн ...

Get Quote

05.IPSAS 1 Bolormaa

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийг санхүүгийн тайланг бэлтгэхэд ашиглагддаг гурван үндсэн үйл явцад холбож ангилж болно. (3) толилуулга-тай холбон ангилж болно.

Get Quote

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ВАЛЮТЫГ ТОГТООХ, ӨӨРЧЛӨХ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ХӨРВҮҮЛЭХ ЖУРАМ. Нэг. Нийтлэг үндэслэл. 1.1. Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын ...

Get Quote

НББОУС 12 – fifo.mn

Ажил гүйлгээ гарах тухайн цаг хугацаан дахь нягтлан бодох бүртгэлийн ашиг болон татвар ногдуулах ашгийн (татварын алдагдлын) аль алинд нь нөлөөлөхгүй.

Get Quote

1.Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан. …

Get Quote

Юникус

Нягтлан бодох бүртгэлийн Юникус онлайн системийг манай байгууллага 2010 оноос хойш төв болон хөдөө орон нутгийн бүх салбартаа ашиглаж байгаа билээ. Энэ систем нь ашиглахад энгийн хялбар ...

Get Quote

Нэг. Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий бодлогын …

Хоёр. Нягтлан бодох бүртгэлийн тусгай бодлогын талаар 1. Орлого хүлээн зөвшөөрөлт: Үндсэн болон үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого түүнтэй холбогдон худалдан авагч

Get Quote

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

Нягтлан бодох бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийг ирээдүйн тайлант үеүдэд хүлээн зөвшөөрнө. Шинэ нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн өдрөөс хойших цаг хугацаанд ажил

Get Quote

Сангийн сайдын тушаал

Батлагдсан маягт, зааврыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлэх энэ талаар мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Нягтлан бодох бүртгэлийн ...

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН …

"Улсын секторын байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн ... тавигч байгууллага нь төсөөтэй нөхцөл байдал дахь ажил гүйлгээ ба үйл ... хөтөлбөр …

Get Quote

Нягтлан бодох бүртгэл анхан шат | PDF

Нягтлан бодох бүртгэлийн ажил мэргэжил, ажил гүйлгээний хувьцааг санхүүгийн үйл ажиллагааны нөөцлөлийг эдийн засгийн шинжүүд нягт холбоотой …

Get Quote

MS L2.pdf

Нягтлан бодох бүртгэлийн систем нь ажил гүйлгээнүүдийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр тэдгээрийг бүртгэлд тусгаж, нэгтгэн тооцоолж бүртгэлийн мэдээллийг …

Get Quote

2023 онд нягтлан бодогчийн анкетыг хэрхэн бичих вэ

Тэд пүүсийн ажил гүйлгээ, санхүүгийн үйл ажиллагааны зохих бүртгэлийг хөтлөхийн тулд нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр ажилладаг хүмүүстэй нягт хамтран ажилладаг.

Get Quote

Нэг. Нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий бодлогын …

Хоёр. Нягтлан бодох бүртгэлийн тусгай бодлогын талаар 1. Орлого хүлээн зөвшөөрөлт: Үндсэн болон үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого түүнтэй холбогдон …

Get Quote

НББ-ийн өөрчлөлт ба Алдааны залруулга

Шинэ нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн өдрөөс хойшх цаг хугацаанд ажил гүйлгээ болон өөр бусад үйл явдлын тооцооллын өөрчлөлтийн …

Get Quote

Монгол-Англи НББ-ийн нэр томъёоны тайлбар толь – …

Буцаан мөрдөх горим гэдэг нь нягтлан бодох бүртгэлийн шинэ бодлогыг анхнаас нь хэрэглэж байсан мэтээр ажил гүйлгээ, бусад үйл явдал, болон нөхцөл байдлыг бүртгэх явдал юм.

Get Quote

НББ-ийн өөрчлөлт ба Алдааны залруулга

Санхүүгийн тайланд тасралтгүй үйл ажиллагааны орлого, цэвэр орлого болон бүртгэгдэх ба тухайн жилийн нэгж хувьцаанд ногдох мэдээллийн тэмдэглэлд тусгах ёстой. Тэмдэглэл: Нягтлан бодох ...

Get Quote

7. ХЗХ нь ажил, гүйлгээгээ нягтлан бодох бүртгэлд үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөг, мөнгөөр хөтөлнө. 8. ХЗХ нь үйл ажиллагааны онцлогийг бүрэн илэрхийлсэн дансны жагсаалтыг бэлтгэнэ.

Get Quote

НББОУС 7

Үүнд НББОУС 8 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлт ба алдаа(2003 оны 12 дугаар сард хэвлэн нийтэлсэн), СТОУС 8 Үйл ажиллагааны сегмент (2006 оны 11 дүгээр ...

Get Quote

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ. 1. Санхүүгийн тайлан бэлтгэх, тайлагнах, зөвлөх. НББОУСтандарт, хууль, дүрэм, журмын дагуу ажил гүйлгээг ерөнхий …

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН

ажил гүйлгээ, үлдэгдлээ гаргахад зориулан дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлж, компани хоорондын ... хэмжээнд мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн нэгдсэн бодлогодоо …

Get Quote

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай / Шинэчилсэн найруулга

Нягтлан бодогч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана. 5 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим. 5.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох ...

Get Quote

Мандал Даатгал ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл …

нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/ Санхүүгийн байдлын тайлангаас гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй 2.5.

Get Quote